Προφορικός και γραπτός λόγος

Προφορικός και γραπτός λόγος

Ο προφορικός και γραπτός λόγος έχει και αυτός τις διαφορές του με βάση πολλούς παράγοντες που μπορούν να προκύψουν. Ο δε γραπτός λόγος είναι αυτός που μένει και συνεχίζει να υπάρχει για χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα ο τρόπος που θα γραφτεί κάτι με σκοπό να γίνει κατανοητός, μπορεί να επιτευχθεί με μεγάλη επιτυχία.

Προφορικός και γραπτός λόγος

Στον προφορικό υπάρχουν πολλές επαναλήψεις λέξεων ή και προτάσεων με στόχο να τονιστούν κάποια σημεία. Τα συναισθήματα και ο τρόπος σκέψεις μπορεί να βγάλει λανθασμένες και ατελείς φράσεις ή ακόμα και προτάσεις. Για να υπάρχει ο προφορικός λόγος η οπτική και ακουστική επαφή ή τουλάχιστον μια από τις δύο θα πρέπει να ισχύει κατά κανόνα. Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει μια μαγνητοφώνηση τα άτομα που τυχόν θα τον ακούσουν μπορεί να μην έχουν οπτική επαφή.

Όμως στον γραπτό λόγο προκύπτει να είναι περισσότερο προσχεδιασμένος διότι υπάρχει περισσότερος χρόνος να διατυπωθούν σωστά οι σκέψεις. Σε σύγκριση με τον προφορικό οι αποδέκτες, τα άτομα δηλαδή που θα διαβάσουν το κείμενο απουσιάζουν. Οπότε δεν θα τοποθετηθούν άλλες γνώμες και αντιδράσεις εκτός από τον ίδιο. Γι’αυτό το λόγο το κείμενο θα πρέπει να είναι όσο ποιο δυνατόν λεπτομερή και να εξηγεί το τι ακριβώς θέλει να πει.

Η φυσικότητα του μερικές φορές χάνετε λόγο ότι δεν υπάρχει επαφή με τους αποδέκτες. Αν και λόγο του διαδικτύου επανέρχεται η δυναμικότητα του γραπτού λόγου όπως ήταν και στην αρχαιότητα. Ο χρόνος που χρειάζεται είναι πολλαπλάσιος σε σύγκριση με τον προφορικό γι’αυτό από πολλούς αποφεύγετε. Κοιτάζοντας την ιστορία του Ελληνικού πολιτισμού και όχι μόνο, βλέπουμε ότι χάρις αυτόν τα γραπτά που μείνανε έγιναν εθνική κληρονομιά. Και ο σκοπός του επιτεύχθηκε δείχνοντας σε κάθε άνθρωπο από που ήρθε και ποιος πραγματικά είναι. Το γλωσσικό μήνυμα που αφήνουν και οι δύο τρόποι έχουν βοηθήσει τον δέκτη αρκετές φορές στην πρόοδο και ανάπτυξη του ως άνθρωπος.

 

 

About The Author

Ως ιδιοκτήτης προσπαθώ να διαθέσω στους επισκέπτες όσο ποιο πολλές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν γι'αυτό που ψάχνουν. Κάτι που πιστεύω θα πρέπει να κάνει κάθε αρθρογράφος καθώς και να μην δημοσιεύει κάτι που θα χάσει τον χρόνο του αναγνώστης. Το κλειδί για μένα πάνω από όλα είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς.

Related posts

Leave a Reply