Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου για
(“Εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”), περιγράφει πώς και γιατί ενδέχεται να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε, να χρησιμοποιούμε και/ή να μοιραζόμαστε (“επεξεργαζόμαστε”) τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (“Υπηρεσίες”), όπως όταν:
Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση http://www.oramata.gr ή οποιονδήποτε ιστότοπό μας που παραπέμπει στην παρούσα δήλωση απορρήτου Συμμετέχετε μαζί μας με άλλους σχετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πωλήσεων, μάρκετινγκ ή εκδηλώσεων
Ερωτήσεις ή ανησυχίες; Η ανάγνωση της παρούσας ειδοποίησης απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Εάν εξακολουθείτε να έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] .
ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΣΗΜΕΊΩΝ
Η παρούσα περίληψη παρέχει τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης απορρήτου μας, αλλά μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί κάθε βασικό σημείο ή χρησιμοποιώντας τον πίνακα περιεχομένων που ακολουθεί για να βρείτε την ενότητα που αναζητάτε.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε; Όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή πλοηγείστε στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες, τις επιλογές που κάνετε και τα προϊόντα και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που μας αποκαλύπτετε.
Επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες; Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες.
Λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτους; Δεν λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτους.
Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας; Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διαχειριζόμαστε τις Υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, για την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης και για να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μόνο όταν έχουμε έγκυρο νομικό λόγο να το πράξουμε. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας.
Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια μέρη μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες; Ενδέχεται να μοιραζόμαστε πληροφορίες σε συγκεκριμένες καταστάσεις και με συγκεκριμένα τρίτα μέρη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πότε και με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Πώς διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς; Διαθέτουμε οργανωτικές και τεχνικές διεργασίες και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, καμία ηλεκτρονική μετάδοση μέσω του διαδικτύου ή τεχνολογία αποθήκευσης πληροφοριών δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής, οπότε δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ή να εγγυηθούμε ότι οι χάκερ, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ή άλλοι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν θα μπορέσουν να νικήσουν την ασφάλειά μας και να συλλέξουν, να αποκτήσουν πρόσβαση, να κλέψουν ή να τροποποιήσουν αθέμιτα τις πληροφορίες σας. Μάθετε περισσότερα για το πώς διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Ανάλογα με το πού βρίσκεστε γεωγραφικά, η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας όσον αφορά το απόρρητο.
Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας; Ο ευκολότερος τρόπος για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας είναι να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.oramata.gr/contact ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα εξετάσουμε και θα ενεργήσουμε βάσει οποιουδήποτε αιτήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ποια είναι η δήλωση απορρήτου στο σύνολό της.
κάνει με τις πληροφορίες που συλλέγουμε; Ανατρέξτε στην
ΠΊΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ;
2. ΠΏΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ;
3. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΒΆΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ;
4. ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ;
5. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΤΆΣΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ ΤΡΊΤΩΝ;
6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ;
7. ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ;
8. ΠΏΣ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΊΣ;
9. ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΗΛΊΚΟΥΣ;
10. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ;
11. ΈΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ DO-NOT-TRACK
12. ΈΧΟΥΝ ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ;
13. ΈΧΟΥΝ ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΙΡΤΖΊΝΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ;
14. ΠΡΟΒΑΊΝΕΙ Η VWE ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ;
15. ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ;
16. ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΑΠΌ ΕΣΆΣ;
1. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ;
Προσωπικές πληροφορίες που μας γνωστοποιείτε
Εν συντομία: Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς.
Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς όταν εγγράφεστε στις Υπηρεσίες, όταν εκφράζετε ενδιαφέρον για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με εμάς ή τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας, όταν συμμετέχετε σε δραστηριότητες στις Υπηρεσίες ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας με άλλο τρόπο.
Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από το πλαίσιο των αλληλεπιδράσεών σας με εμάς και τις Υπηρεσίες, τις επιλογές που κάνετε και τα προϊόντα και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:
Ονοματεπώνυμο
αριθμοί τηλεφώνου
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ονόματα χρηστών
κωδικούς πρόσβασης
προτιμήσεις επαφών
Ευαίσθητες πληροφορίες.
Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες πληροφορίες.
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς και πρέπει να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα
Εν συντομία: Ορισμένες πληροφορίες – όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) ή/και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας – συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τις Υπηρεσίες μας.
Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή πλοηγείστε στις Υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας (όπως το όνομά σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας), αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη συσκευή και τη χρήση, όπως η διεύθυνση IP, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα, τις γλωσσικές προτιμήσεις, τα URL παραπομπής, το όνομα της συσκευής, τη χώρα, την τοποθεσία, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης των Υπηρεσιών μας και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται κυρίως για τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργίας των Υπηρεσιών μας και για τους εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων.
Όπως πολλές επιχειρήσεις, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:
Δεδομένα καταγραφής και χρήσης. Τα δεδομένα καταγραφής και χρήσης είναι πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, διαγνωστικές πληροφορίες, πληροφορίες χρήσης και απόδοσης που οι διακομιστές μας συλλέγουν αυτόματα όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και τις οποίες καταγράφουμε σε αρχεία καταγραφής. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε μαζί μας, αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες για τη συσκευή σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις ρυθμίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις Υπηρεσίες (όπως οι σφραγίδες ημερομηνίας/ώρας που σχετίζονται με τη χρήση σας, τις σελίδες και τα αρχεία που προβάλλονται, τις αναζητήσεις και άλλες ενέργειες στις οποίες προβαίνετε, όπως ποιες λειτουργίες χρησιμοποιείτε), πληροφορίες συμβάντων της συσκευής (όπως η δραστηριότητα του συστήματος, αναφορές σφαλμάτων (μερικές φορές αποκαλούμενες “crash dumps”) και ρυθμίσεις υλικού).
Δεδομένα συσκευής. Συλλέγουμε δεδομένα συσκευής, όπως πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται, αυτά τα δεδομένα συσκευής μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP (ή ο διακομιστής μεσολάβησης), οι αριθμοί αναγνώρισης συσκευής και εφαρμογής, η τοποθεσία, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, το μοντέλο υλικού, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ή/και ο φορέας κινητής τηλεφωνίας, το λειτουργικό σύστημα και οι πληροφορίες διαμόρφωσης του συστήματος.
Δεδομένα τοποθεσίας. Συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας, όπως πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας, οι οποίες μπορεί να είναι είτε ακριβείς είτε ανακριβείς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τύπο και τις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε GPS και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού που μας ενημερώνουν για την τρέχουσα τοποθεσία σας (βάσει της διεύθυνσης IP σας). Μπορείτε να αρνηθείτε να μας επιτρέψετε να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, είτε αρνούμενοι την πρόσβαση στις πληροφορίες είτε απενεργοποιώντας τη ρύθμιση Τοποθεσίας στη συσκευή σας. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες πτυχές των Υπηρεσιών.
2. ΠΏΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ;
Εν συντομία: Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διαχειριζόμαστε τις Υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, για λόγους ασφάλειας και πρόληψης της απάτης και για να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας.
Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάφορους λόγους, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, όπως
Για να διευκολύνουμε τη δημιουργία λογαριασμού και την πιστοποίηση ταυτότητας και να διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο τους λογαριασμούς των χρηστών. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, καθώς και να διατηρούμε το λογαριασμό σας σε λειτουργία.
Για να ζητήσουμε ανατροφοδότηση. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν είναι απαραίτητο για να ζητήσουμε ανατροφοδότηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς.
Για να σας στέλνουμε διαφημιστικές και προωθητικές ανακοινώσεις. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας στέλνετε για σκοπούς μάρκετινγκ, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τις προτιμήσεις σας για μάρκετινγκ. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;” παρακάτω. Για να σας παρέχουμε στοχευμένη διαφήμιση. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να αναπτύξουμε και να εμφανίσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφήμιση προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα, την τοποθεσία και άλλα.
Για τον εντοπισμό τάσεων χρήσης. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο χρήσης τους, ώστε να μπορούμε να τις βελτιώσουμε.
Για να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ και προώθησης. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς να παρέχουμε εκστρατείες μάρκετινγκ και προώθησης που είναι πιο σχετικές με εσάς.
Για τη διάσωση ή την προστασία ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν είναι απαραίτητο για τη διάσωση ή την προστασία ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου, όπως για την αποτροπή βλάβης.
3. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΒΆΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΣΑΣ;
Εν συντομία: Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο και έχουμε έγκυρο νομικό λόγο (δηλ.
, νομική βάση) για να το πράξουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως με τη συγκατάθεσή σας, για να συμμορφωθούμε με τους νόμους, για να σας παρέχουμε υπηρεσίες για να συνάψουμε ή να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας ή για να εκπληρώσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.
Εάν βρίσκεστε στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ενότητα ισχύει για εσάς.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και ο ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτούν από εμάς να εξηγήσουμε τις έγκυρες νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε προκειμένου να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ως εκ τούτου, μπορούμε να βασιστούμε στις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών:
Συγκατάθεση. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας εάν μας έχετε δώσει την άδεια (δηλαδή τη συγκατάθεσή σας) να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για συγκεκριμένο σκοπό. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Δικαιολογημένα συμφέροντα. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν πιστεύουμε ότι είναι εύλογα απαραίτητο για την επίτευξη των νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων και τα συμφέροντα αυτά δεν υπερισχύουν των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται προκειμένου να:
Να στέλνουμε στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας Να αναπτύσσουμε και να εμφανίζουμε εξατομικευμένο και σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο για τους χρήστες μας
Να αναλύουμε τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούμε να τις βελτιώσουμε για να δεσμεύσουμε και να διατηρήσουμε τους χρήστες Να υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ μας
Να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών Νομικές υποχρεώσεις. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως για να συνεργαστούμε με φορέα επιβολής του νόμου ή ρυθμιστική αρχή, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας ως αποδεικτικά στοιχεία σε δίκη στην οποία εμπλεκόμαστε.
Ζωτικά συμφέροντα. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα τρίτου, όπως καταστάσεις που αφορούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.
Εάν βρίσκεστε στον Καναδά, η παρούσα ενότητα ισχύει για εσάς.
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας εάν μας έχετε δώσει ειδική άδεια (.χ. ρητή συγκατάθεση) να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για συγκεκριμένο σκοπό ή σε περιπτώσεις όπου η άδειά σας μπορεί να συναχθεί (π.χ. σιωπηρή συγκατάθεση). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να μας επιτρέπεται νομικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπως, για παράδειγμα:
Εάν η συλλογή είναι σαφώς προς το συμφέρον ενός ατόμου και η συγκατάθεση δεν μπορεί να ληφθεί εγκαίρως
Για έρευνες, ανίχνευση και πρόληψη της απάτης
Για επιχειρηματικές συναλλαγές, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις
Εάν περιέχονται σε δήλωση μάρτυρα και η συλλογή είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση, επεξεργασία ή διακανονισμό ασφαλιστικής απαίτησης
Για την ταυτοποίηση τραυματιών, ασθενών ή θανόντων και την επικοινωνία με τους πλησιέστερους συγγενείς.
Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ένα άτομο υπήρξε, είναι ή μπορεί να είναι θύμα οικονομικής κακοποίησης
Εάν είναι εύλογο να αναμένουμε ότι η συλλογή και η χρήση με συγκατάθεση θα έθετε σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών και η συλλογή είναι εύλογη για σκοπούς που σχετίζονται με τη διερεύνηση παραβίασης συμφωνίας ή παράβασης των νόμων του Καναδά ή μιας επαρχίας Εάν η αποκάλυψη απαιτείται για τη συμμόρφωση με κλήτευση, ένταλμα, δικαστική απόφαση ή κανόνες του δικαστηρίου σχετικά με την παραγωγή αρχείων
Εάν παρήχθησαν από ένα άτομο στο πλαίσιο της εργασίας, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του και η συλλογή συνάδει με τους σκοπούς για τους οποίους παρήχθησαν οι πληροφορίες
Εάν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή λογοτεχνικούς σκοπούς
Εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό και καθορίζονται από τους κανονισμούς
4. ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ;
Εν συντομία: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα ή/και με τους ακόλουθους τρίτους.
Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Επιχειρηματικές μεταφορές. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
5. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΤΆΣΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎΣ ΤΌΠΟΥΣ ΤΡΊΤΩΝ;
Εν συντομία: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών που μοιράζεστε με τρίτους, στους οποίους ενδέχεται να παραπέμπουμε ή οι οποίοι διαφημίζονται στις Υπηρεσίες μας, αλλά δεν συνδέονται με τις Υπηρεσίες μας.
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με ιστότοπους, διαδικτυακές υπηρεσίες ή εφαρμογές για κινητά τρίτων ή/και να περιέχουν διαφημίσεις από τρίτους που δεν συνδέονται με εμάς και οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες ή εφαρμογές. Κατά συνέπεια, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τα εν λόγω τρίτα μέρη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από τη χρήση τέτοιων δικτυακών τόπων, υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων μερών.
Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς έναν ιστότοπο, μια υπηρεσία ή μια εφαρμογή τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκρισή του από εμάς. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που παρέχετε σε τρίτους. Τυχόν δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους δεν καλύπτονται από την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές και τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων άλλων ιστότοπων, υπηρεσιών ή εφαρμογών που ενδέχεται να συνδέονται με ή από τις Υπηρεσίες. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές αυτών των τρίτων μερών και να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.
6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ;
Εν συντομία: Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών σας.
Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως web beacons και pixels) για την πρόσβαση ή την αποθήκευση πληροφοριών. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες και πώς μπορείτε να αρνηθείτε ορισμένα cookies παρατίθενται στη Δήλωση για τα cookies.
7. ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ;
Εν συντομία: Διατηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.
Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης (όπως φορολογικές, λογιστικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις). Κανένας από τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης δεν απαιτεί να διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την έναρξη της περιόδου αδράνειας του λογαριασμού του χρήστη.
Όταν δεν έχουμε καμία τρέχουσα νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, είτε θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε εφεδρικά αρχεία), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία μέχρι να καταστεί δυνατή η διαγραφή τους.
8. ΠΏΣ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΊΣ;
Εν συντομία: Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω ενός συστήματος οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας.
Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα και εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της ασφάλειας κάθε προσωπικής πληροφορίας που επεξεργαζόμαστε. Ωστόσο, παρά τις διασφαλίσεις και τις προσπάθειές μας για την ασφάλεια των πληροφοριών σας, καμία ηλεκτρονική μετάδοση μέσω του Διαδικτύου ή τεχνολογία αποθήκευσης πληροφοριών δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής, οπότε δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ή να εγγυηθούμε ότι οι χάκερς, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ή άλλοι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν θα μπορέσουν να νικήσουν την ασφάλειά μας και να συλλέξουν, να αποκτήσουν πρόσβαση, να κλέψουν ή να τροποποιήσουν αθέμιτα τις πληροφορίες σας. Παρόλο που θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, η μετάδοση προσωπικών πληροφοριών από και προς τις Υπηρεσίες μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μόνο μέσα σε ασφαλές περιβάλλον.
9. Η WNE ΣΥΛΛΈΓΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΗΛΊΚΟΥΣ;
Εν συντομία: Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών ούτε προωθούμε στην αγορά παιδιά κάτω των 18 ετών.
Δεν ζητάμε εν γνώσει μας δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών ούτε προωθούμε δεδομένα σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή ότι είστε ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός τέτοιου ανηλίκου και ότι συναινείτε στη χρήση των Υπηρεσιών από τον εν λόγω ανήλικο εξαρτώμενο. Εάν μάθουμε ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες από χρήστες κάτω των 18 ετών, θα απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών από τα αρχεία μας. Εάν αντιληφθείτε ότι ενδέχεται να έχουμε συλλέξει δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].
10. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΟ ΑΠΌΡΡΗΤΟ;
Εν συντομία: Σε ορισμένες περιοχές, όπως ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ), το Ηνωμένο Βασίλειο (UK, και ο Καναδάς, έχετε δικαιώματα που σας επιτρέπουν μεγαλύτερη πρόσβαση και έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να αναθεωρήσετε, να αλλάξετε ή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.
Σε ορισμένες περιοχές (όπως ο ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς), έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το δικαίωμα () να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών, (i) να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή, (ii) να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών και (iv) κατά περίπτωση, τη φορητότητα των δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να προβάλλετε την εν λόγω
αίτημα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα “ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ;” παρακάτω.
Θα εξετάσουμε και θα ενεργήσουμε βάσει οποιουδήποτε αιτήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε στην αρχή προστασίας δεδομένων του κράτους μέλους σας ή στην αρχή προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εάν βρίσκεστε στην Ελβετία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών.
Ανάκληση της συγκατάθεσής σας: Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να είναι ρητή ή/και σιωπηρή συγκατάθεση ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα “ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;” παρακάτω.
Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκλησή της ούτε, όταν το εφαρμοστέο δίκαιο το επιτρέπει, θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται με βάση άλλους νόμιμους λόγους επεξεργασίας πλην της συγκατάθεσης.
Αποχώρηση από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ και προώθησης: Μπορείτε να διαγραφείτε από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ και προώθησης ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα “ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ;” παρακάτω. Τότε θα διαγραφείτε από τους καταλόγους μάρκετινγκ. Ωστόσο, ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας – για παράδειγμα, για να σας στέλνουμε μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και τη χρήση του λογαριασμού σας, για να απαντήσουμε σε αιτήματα υπηρεσιών ή για άλλους μη εμπορικούς σκοπούς.
Πληροφορίες λογαριασμού
Εάν επιθυμείτε ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσετε ή να αλλάξετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή να τερματίσετε το acCOunt σας, μπορείτε να:
Συνδεθείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και ενημερώστε το λογαριασμό χρήστη σας.
Κατόπιν αιτήματός σας να τερματίσετε το λογαριασμό σας, θα απενεργοποιήσουμε ή θα διαγράψουμε το λογαριασμό και τις πληροφορίες σας από τις ενεργές βάσεις δεδομένων μας. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες στα αρχεία μας για την πρόληψη της απάτης, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη συνδρομή σε τυχόν έρευνες, την επιβολή των νομικών μας όρων ή/και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες: Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Web είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται cookies από προεπιλογή. Εάν προτιμάτε, μπορείτε συνήθως να επιλέξετε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αφαιρεί τα cookies και να απορρίπτει τα cookies. Εάν επιλέξετε να αφαιρέσετε τα cookies ή να απορρίψετε τα cookies, αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες
των Υπηρεσιών μας. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τους διαφημιζόμενους στις Υπηρεσίες μας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας, μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση [email protected].
11. ΈΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ DO-NOT-TRACK
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και ορισμένα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα περιλαμβάνουν μια λειτουργία ή ρύθμιση Do-Not-Track (“DNT”) που μπορείτε να ενεργοποιήσετε για να δηλώσετε την προτίμησή σας για το απόρρητο, ώστε να μην παρακολουθούνται και να μην συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένα ενιαίο τεχνολογικό πρότυπο για την αναγνώριση και την εφαρμογή των σημάτων DNT. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα του προγράμματος περιήγησης DNT ή σε οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό που επικοινωνεί αυτόματα την επιλογή σας να μην παρακολουθείτεται στο διαδίκτυο. Εάν υιοθετηθεί ένα πρότυπο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτή την πρακτική σε μια αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας ειδοποίησης απορρήτου.
12. ΈΧΟΥΝ ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ;
Εν συντομία: Ναι, εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, σας παρέχονται συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Το άρθρο 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας, γνωστό και ως νόμος “Shine The Light”, επιτρέπει στους χρήστες μας που είναι κάτοικοι Καλιφόρνιας να ζητούν και να λαμβάνουν από εμάς, μία φορά το χρόνο και δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών (εάν υπάρχουν) που αποκαλύψαμε σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των τρίτων με τους οποίους κοινοποιήσαμε προσωπικές πληροφορίες κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας και επιθυμείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, παρακαλούμε υποβάλετε το αίτημά σας εγγράφως σε εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.
Εάν είστε κάτω των 18 ετών, διαμένετε στην Καλιφόρνια και έχετε εγγεγραμμένο λογαριασμό στις Υπηρεσίες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αφαίρεση ανεπιθύμητων δεδομένων που δημοσιεύετε δημόσια στις Υπηρεσίες. Για να ζητήσετε την αφαίρεση τέτοιων δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω και αναφέρετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας και μια δήλωση ότι διαμένετε στην Καλιφόρνια. Θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα δεν θα εμφανίζονται δημοσίως στις Υπηρεσίες, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δεδομένα ενδέχεται να μην αφαιρεθούν πλήρως ή ολοκληρωμένα από όλα τα συστήματά μας (π.χ. αντίγραφα ασφαλείας κ.λπ.).
Δήλωση απορρήτου CCPA
Ο Κώδικας κανονισμών της Καλιφόρνια ορίζει ως “κάτοικο”:
(1) κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας για σκοπούς διαφορετικούς από προσωρινούς ή παροδικούς και
(2) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας και βρίσκεται εκτός της Πολιτείας της Καλιφόρνιας για προσωρινό ή παροδικό σκοπό
Όλα τα άλλα άτομα ορίζονται ως “μη κάτοικοι”.
Εάν αυτός ο ορισμός του “κατοίκου” ισχύει για εσάς, πρέπει να τηρούμε ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Ποιες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών συλλέγουμε;
Έχουμε συλλέξει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες:
Κατηγορία
Α. Ταυτότητα
ΟΧΙ
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως πραγματικό όνομα, ψευδώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, διαδικτυακό αναγνωριστικό, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα λογαριασμού
ΝΑΙ
B. Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που απαριθμούνται στο νόμο περί αρχείων πελατών της Καλιφόρνιας Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, απασχόληση, ιστορικό απασχόλησης και οικονομικές πληροφορίες
Παραδείγματα
C. Προστατευόμενα χαρακτηριστικά ταξινόμησης βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας ή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας
Φύλο και ημερομηνία γέννησης
ΟΧΙ
D. Εμπορικές πληροφορίες
ΟΧΙ
Συλλογή
Πληροφορίες συναλλαγών, ιστορικό αγορών, οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες πληρωμής
E. Βιομετρικές πληροφορίες
Δακτυλικά και φωνητικά αποτυπώματα
ΟΧΙ
F. Δραστηριότητα στο Διαδίκτυο ή σε άλλο παρόμοιο δίκτυο
Ιστορικό περιήγησης, ιστορικό αναζήτησης, διαδικτυακή συμπεριφορά, δεδομένα ενδιαφέροντος και αλληλεπιδράσεις με τους δικούς μας και άλλους ιστότοπους, εφαρμογές, συστήματα και διαφημίσεις
ΝΑΙ
Ζ. Δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού
Θέση συσκευής
ΟΧΙ
H. Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες
Εικόνες και καταγραφές ήχου, βίντεο ή κλήσεων που δημιουργούνται σε σχέση με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες
ΟΧΙ
I. Επαγγελματικές ή εργασιακές πληροφορίες
Επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε επιχειρηματικό επίπεδο ή τον τίτλο εργασίας, το ιστορικό εργασίας και τα επαγγελματικά προσόντα, εάν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας σε εμάς
ΝΑΙ
J. Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση
Φοιτητικά μητρώα και πληροφορίες καταλόγου
ΟΧΙ
K. Συμπεράσματα από άλλες προσωπικές πληροφορίες
Συμπεράσματα από οποιαδήποτε από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω για τη δημιουργία ενός προφίλ ή μιας περίληψης σχετικά, για παράδειγμα, με τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου
ΟΧΙ
L. Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες
ΟΧΙ
Θα χρησιμοποιήσουμε και θα διατηρήσουμε τις συλλεγμένες προσωπικές πληροφορίες όπως απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών ή
για:
ΚατηγορίαΒ -1 έτος Κατηγορία ΣΤ -1 έτος
Κατηγορία Ι -1 έτος
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και άλλες προσωπικές πληροφορίες εκτός αυτών των κατηγοριών μέσω περιπτώσεων
όπου αλληλεπιδράτε μαζί μας αυτοπροσώπως, διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά στο πλαίσιο: Λήψη βοήθειας μέσω των καναλιών υποστήριξης πελατών μας,
Συμμετοχή σε έρευνες πελατών ή διαγωνισμούς- και
Διευκόλυνση στην παροχή των Υπηρεσιών μας και για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.
Πώς χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για τη συλλογή και την κοινή χρήση δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή ανατρέχοντας στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος του παρόντος εγγράφου.
Εάν χρησιμοποιείτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε, ενδέχεται να αρνηθούμε ένα αίτημα εάν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν προσκομίσει απόδειξη ότι έχει εξουσιοδοτηθεί έγκυρα να ενεργεί εκ μέρους σας.
Θα κοινοποιηθούν οι πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε άλλον;
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στους παρόχους υπηρεσιών μας σύμφωνα με γραπτή σύμβαση μεταξύ εμάς και κάθε παρόχου υπηρεσιών. Κάθε πάροχος υπηρεσιών είναι μια κερδοσκοπική οντότητα που επεξεργάζεται τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, ακολουθώντας τις ίδιες αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας του απορρήτου που επιβάλλει η CCPA.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους δικούς μας επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για την ανάληψη εσωτερικής έρευνας για τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη. Αυτό δεν θεωρείται “πώληση” των προσωπικών σας πληροφοριών.
δεν έχει αποκαλύψει, πουλήσει ή κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες. δεν θα πουλήσει ή κοινοποιήσει στο μέλλον προσωπικές πληροφορίες που ανήκουν σε επισκέπτες του ιστότοπου, χρήστες και άλλους
καταναλωτές.
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων Αίτηση διαγραφής
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σεβαστούμε το αίτημά σας και θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, όπως (ενδεικτικά) η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης από άλλον καταναλωτή, οι απαιτήσεις συμμόρφωσής μας που απορρέουν από νομική υποχρέωση ή οποιαδήποτε επεξεργασία που μπορεί να απαιτείται για την προστασία από παράνομες δραστηριότητες.
Δικαίωμα ενημέρωσης Αίτηση ενημέρωσης
Ανάλογα με τις περιστάσεις, έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε: αν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία,
τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε,
τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες,
εάν πωλούμε ή μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους,
τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που πουλήσαμε, κοινοποιήσαμε ή αποκαλύψαμε για επιχειρηματικό σκοπό- τις κατηγορίες τρίτων στις οποίες πωλήθηκαν, κοινοποιήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν οι προσωπικές πληροφορίες για επιχειρηματικό σκοπό:
ο επιχειρηματικός ή εμπορικός σκοπός για τη συλλογή, πώληση ή κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών- και
τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εσάς.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε ή να διαγράψουμε πληροφορίες καταναλωτών που έχουν αποπροσδιοριστεί ως απάντηση σε αίτημα καταναλωτή ή να επαναπροσδιορίσουμε μεμονωμένα δεδομένα για να επαληθεύσουμε ένα αίτημα καταναλωτή.
Δικαίωμα μη διάκρισης για την άσκηση των δικαιωμάτων απορρήτου του καταναλωτή
Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εις βάρος σας εάν ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης και αποκάλυψης ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών
Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες των καταναλωτών.
Διαδικασία επαλήθευσης
Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να διαπιστώσουμε ότι είστε το ίδιο πρόσωπο για το οποίο έχουμε τις πληροφορίες στο σύστημά μας. Αυτές οι προσπάθειες επαλήθευσης απαιτούν να σας ζητήσουμε να παράσχετε πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να τις αντιστοιχίσουμε με πληροφορίες που μας έχετε παράσχει προηγουμένως. Για παράδειγμα, ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος που υποβάλλετε, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη στο αρχείο μας ή ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μιας μεθόδου επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που μας έχετε ήδη παράσχει. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεθόδους επαλήθευσης, ανάλογα με τις περιστάσεις.
Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στο αίτημά σας μόνο για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή την εξουσιοδότησή σας για την υποβολή του αιτήματος. Στο μέτρο του δυνατού, θα αποφύγουμε να ζητήσουμε από εσάς πρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της επαλήθευσης. Ωστόσο, εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας από τις πληροφορίες που ήδη διατηρούμε, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας και για λόγους ασφαλείας ή πρόληψης της απάτης. Θα διαγράψουμε αυτές τις επιπλέον παρεχόμενες πληροφορίες μόλις ολοκληρώσουμε την επαλήθευσή σας.
Άλλα δικαιώματα απορρήτου
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αυτά είναι εσφαλμένα ή δεν είναι πλέον συναφή, ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών.
Μπορείτε να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει εκ μέρους σας ένα αίτημα βάσει του CCPA. Μπορούμε να αρνηθούμε ένα αίτημα από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που δεν προσκομίζει αποδείξεις ότι έχει εξουσιοδοτηθεί έγκυρα να ενεργεί εκ μέρους σας σύμφωνα με την CCPA.
Μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη μελλοντική πώληση ή κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους. Μόλις λάβουμε ένα αίτημα εξαίρεσης, θα ενεργήσουμε σύμφωνα με το αίτημα το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή ανατρέχοντας στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος του παρόντος εγγράφου. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας, θα θέλαμε να λάβουμε νέα σας.
13. ΈΧΟΥΝ ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΙΡΤΖΊΝΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ;
Εν συντομία: Ναι, εάν είστε κάτοικος της Βιρτζίνια, μπορεί να σας παραχωρηθούν συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Ειδοποίηση απορρήτου CDPA της Βιρτζίνια
Σύμφωνα με τον νόμο της Βιρτζίνια για την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών (CDPA):
“Καταναλωτής” σημαίνει φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της Κοινοπολιτείας και ενεργεί μόνο σε ατομικό ή οικιακό πλαίσιο. Δεν περιλαμβάνει φυσικό πρόσωπο που ενεργεί σε εμπορικό ή εργασιακό πλαίσιο.
“Προσωπικά δεδομένα”: κάθε πληροφορία που συνδέεται ή μπορεί ευλόγως να συνδεθεί με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” δεν περιλαμβάνει αποπροσδιορισμένα δεδομένα ή δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.
“Πώληση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”: η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.
Εάν αυτός ο ορισμός “καταναλωτής” ισχύει για εσάς, πρέπει να τηρούμε ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε σχετικά με εσάς ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας και τις Υπηρεσίες μας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Πότε και με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα ενημέρωσης για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
Δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας είχατε κοινοποιήσει στο παρελθόν
Δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά χρησιμοποιούνται για στοχευμένη διαφήμιση, πώληση προσωπικών δεδομένων ή κατάρτιση προφίλ για την προώθηση αποφάσεων που παράγουν νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα (“κατάρτιση προφίλ”)
δεν έχει πουλήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. δεν θα πουλήσει στο μέλλον προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε επισκέπτες του ιστότοπου, χρήστες και άλλους καταναλωτές.
Ασκείτε τα δικαιώματά σας που προβλέπονται από την CDPA της Βιρτζίνια
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην παρούσα δήλωση απορρήτου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση http://www.oramata.
grlcontact, ή ανατρέχοντας στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος του παρόντος
εγγράφου.
Εάν χρησιμοποιείτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδέχεται να αρνηθούμε ένα αίτημα εάν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν προσκομίσει αποδείξεις ότι έχει εξουσιοδοτηθεί έγκυρα να ενεργεί εκ μέρους σας.
Διαδικασία επαλήθευσης
Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για να επαληθεύσουμε το αίτημά σας και το αίτημα του καταναλωτή σας. Εάν υποβάλλετε το αίτημα μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, θα απαντήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του. Η περίοδος απάντησης μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά σαράντα πέντε (45) επιπλέον ημέρες, όταν αυτό είναι εύλογα αναγκαίο. Θα σας ενημερώσουμε για κάθε τέτοια παράταση εντός της αρχικής περιόδου απάντησης των 45 ημερών, μαζί με τον λόγο της παράτασης.
Δικαίωμα προσφυγής
Εάν αρνηθούμε να αναλάβουμε δράση σχετικά με το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για την απόφασή μας και το σκεπτικό της. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασής μας, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected]. Εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της έφεσης, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε ή δεν έγινε ως απάντηση στην έφεση, συμπεριλαμβανομένης γραπτής εξήγησης των λόγων των αποφάσεων. Εάν η προσφυγή σας απορριφθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Εισαγγελέα για να υποβάλετε καταγγελία.
14. ΠΡΟΒΑΊΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ;
Εν συντομία: Ναι, θα επικαιροποιούμε την παρούσα ειδοποίηση εφόσον είναι απαραίτητο για να παραμένουμε σύμφωνοι με τους σχετικούς νόμους.
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα υποδεικνύεται από μια ενημερωμένη ημερομηνία “Αναθεωρημένη” και η επικαιροποιημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ μόλις είναι προσβάσιμη. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε είτε αναρτώντας σε εμφανές σημείο μια ειδοποίηση σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας μια ειδοποίηση. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις πληροφορίες σας.
15. ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ;
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Ελλάδα
16. ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΑΠΌ ΕΣΆΣ;
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, να αλλάξετε τα δεδομένα αυτά ή να τα διαγράψετε. Για να ζητήσετε να αναθεωρήσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: