Τι είναι τα οράματα; και από που προέρχονται άραγε; Η στιγμή που κάποιος βλέπει οράματα είναι θα λέγαμε ένας τρόπος που το υποσυνείδητο εκφράζετε. Το άτομο που βλέπει τα οράματα ή το όραμα θα πρέπει να σκεφτεί γιατί συμβαίνει αυτό, εάν είναι κάτι που τον απασχολεί ή προέρχεται από αλλού. Μερικοί λένε ότι τα οράματα είναι από τον Θεό αλλά υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις για το από που προέρχεται καθώς και την εγκυρότητα με το αν θα συμβεί.

τι είναι τα οράματα;

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα όνειρα τα βλέπουμε κατά την διάρκεια του ύπνου μας, όμως τα οράματα τα βλέπουμε ξύπνιοι.