υποθετικές προτάσεις
  • Υποθετικές προτάσεις

    Οι υποθετικές προτάσεις είναι αυτές που πρέπει να ολοκληρωθεί  ή πραγματοποιηθεί κάτι πρώτα για να γίνει ...

    Οι υποθετικές προτάσεις είναι αυτές που πρέπει να ολοκληρωθεί  ή πραγματοποιηθεί κάτι πρώτα για να γίνει κάτι άλλο στην συνέχεια. Όπου συνήθως μαθαίνονται στην 3η γυμνασίου ή στην ΣΤ δημοτικού. Και έχ ...

    Read more